Cennik usług SKP

Stacja kontroli pojazdów

Cennik usług

Strona Główna

Nazwa Badania Cena z VAT

1. Okresowe badania techniczne:

1.1. motocykl, ciągnik rolniczy
62 zł
1.2. samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)
98 zł
1.15. pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)
63 zł
1.22. motorower
50 zł
1.23. pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej
62 zł

2. Ponowne sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w czasie badań technicznych w zakresie:

2.1. skuteczności i równomierności działania hamulców
20 zł
2.4. ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14 zł
2.5. połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20 zł
2.6. toksyczności spalin
14 zł
2.7. poziomu hałasu
20 zł
2.8. geometrii kół jednej osi
36 zł
2.9. działania amortyzatorów jednej osi
14 zł
2.10. wszystkich innych usterek łącznie
20 zł

4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1. określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)
20 zł
4.2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94 zł
4.3. dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51 zł

5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę  w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

5.1. co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)
20 zł
5.2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94 zł

6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2 który ma być użytkowany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42 zł
6.3. który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50 zł
6.6. do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48 zł
6.8. o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
50 zł
6.10. w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94 zł
6.11. pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
50 zł

7. Sprawdzanie działania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1. prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)
35 zł
7.2. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)
21 zł
Scroll to Top