RODO i Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania strony internetowej https://automenet.pl jest:

Tomasz Menet, NIP: 6841393432,

z którym można się skontaktować:

pisemnie, kierując korespondencję pod adres: ul. Graniczna 2, 32-086 Boleń,

telefonicznie pod numerem: 12 3834859

e-mailowo pod adresem: automenet@gmail.com

 1. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagane celem przetwarzania, a ponadto przepisami prawa związanymi m. in. z potencjalnym okresem dochodzenia roszczeń;
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu skorzystania z newslettera, formularza kontaktowego, nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych;
 1. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
  1. Newsletter
   1. w celu zapisania się do newslettera konieczne jest podanie adresu e-mail;
   2. celem przetwarzania danych jest przesyłanie newslettera;
 • pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera, a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której dane dotyczą;
 1. Formularz kontaktowy
  1. w celu skontaktowania się za pośrednictwem formularza kontaktowego, konieczne jest podanie imienia i nazwiska numeru telefonu oraz adresu e-mail, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści wiadomości;
  2. celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu z nadawcą wiadomości;
 • pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przy korzystaniu z formularza, a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której dane dotyczą;
 1. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
  1. w celu skontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest podanie co najmniej adresu e-mail, inne dane osobowe mogą także wynikać z samej treści wiadomości;
  2. celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu z nadawcą wiadomości;
 • pierwotną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona poprzez sam fakt nadania wiadomości, a w dalszym czasie prawnie uzasadniony interes administratora danych, wynikający z konieczności zabezpieczenia się przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń ze strony osoby, której dane dotyczą;
 1. Uprawnienia przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
  6. prawo uzyskania swoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. za pośrednictwem komputera) lub przekazania ich bezpośrednio innemu podmiotowi;
  7. prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych;
  9. jeżeli zwrócisz się do nas z pisemnym zapytaniem czy skargą dotyczącymi realizacji Twoich praw, odpowiemy Ci w przeciągu jednego miesiąca od Twojego zapytania.
   1. w tym celu wskaż nam sposób, w jaki chcesz być przez nas powiadomiony o naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie lub skargę (np. e-mail);
   2. jeżeli nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi w przeciągu jednego miesiąca, zostaniesz o tym przez nas poinformowany, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie udzielenia odpowiedzi o dalsze 3 miesiące.
  10. Odbiorcy danych osobowych
   1. dane osobowe powierzamy jedynie naszym podwykonawcom i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej oraz poczty elektronicznej, co dotyczy w szczególności właściciela serwera na którym zlokalizowane są dane strony internetowej https://automenet.pl oraz poczty elektronicznej administratora danych;
   2. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;
   3. przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
   4. Polityka cookies
  11. Strona internetowa https://automenet.pl, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje tzw. pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
  12. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  13. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  14. W ramach strony internetowej https://automenet.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  15. W ramach strony internetowej https://lasymetrie.pl mogą być stosowane ponadto następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  16. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  17. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony https://lasymetrie.pl.
  18. Strona internetowa https://lasymetrie.pl, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje także pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych. Są to w szczególności pliki związane z takimi narzędziami jak Google Analytics, Jetpack oraz wtyczki WordPress, Yoast SEO.

 

 

Scroll to Top